[1]
D. Jihan, Y. Sufyan, F. Shidqi, M. Yusuf, and M. Firmansyah, “Implementasi Alat Skrining Otomatis Berbasis Internet of Things Guna Meningkatkan Kenyamanan Jamaah Masjid Al Muhtadun Semarang”, JCSE, vol. 2, no. 2, pp. 123-131, Oct. 2021.